Komplexní a odborné služby v oblasti energetiky

Nabízíme komplexní a odborné služby v oblasti energetických úspor majitelům rodinných domů, bytových domů, podnikatelům, průmyslu a veřejnému sektoru.

 • Energetický audit

  Energetický audit

  Energetický audit hodnotí současný stav užití energií v budovách nebo v jiných energetických systémech a identifikuje optimální způsob dosažení energetických úspor z hlediska technického, ekonomického a ekologického.

  Více informací
 • Průkaz energetické náročnosti

  PENB

  Průkaz energetické náročnosti budovy hodnotí veškeré energie potřebné pro provoz budovy, tedy energie na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací a na osvětlení.

  Více informací
 • Kontrola kotlů a rozvodů

  Kontrola rozvodů a kotlů

  Kontrola kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie zahrnuje posouzení provozovaného kotle s doporučením a opatřením vedoucím ke zlepšení nebo výměně provozovaných kotlů a tepelných rozvodů.

  Více informací
 • Nová zelená úsporám

  Nová zelená úsporám

  Kompletní servis včetně zpracování eenergetického hodnocení, projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci. Navržení nejvhodnějších stavebně technických řešení k dosažení co nejvyšších úspor při rekonstrukci či výstavbě domu.

  Více informací
 • Pasivní a nízkoenergetické domy

  Pasivní a nízkoenergetické domy

  Nalezení nejvhodnějšího a nejúspornějšího řešení při čerpání dotací z národních a evropských zdrojů.


  Více informací
 • Inženýrská činnost ve výstavbě

  Inženýrská činnost ve výstavbě

  Dohlédnutí na kvalitu prováděných prací, plnění závazků dle smlouvy o dílo a ověření oprávněnosti fakturovaných prací.


  Více informací
 • Stavební fyzika

  Stavební fyzika

  Výpočty tepelné stability místnosti, poklesové stability teploty podlahové konstrukce, lineárních i bodových tepelných mostů.

  Více informací

Aktuality