Úvodní stránka » Služby » Inženýrská činnost ve výstavbě

Inženýrská činnost ve výstavbě

Inženýrská činnost ve výstavbě

  • Spolupráce při výběrovém řízení na dodavatele stavby
  • Stavební dozor
  • Dohled nad průběhem stavebních prací
  • Kontrola souladu s projektovou dokumentací
  • Kontrola souladu s příslušnou legislativou
  • Přejímka dílčích částí stavby
  • Zajištění dokumentace ke kolaudaci