Úvodní stránka » Služby » Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti

Legislativa

Průkaz energetické náročnosti budovy je definován zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov.

 

Účel průkazu energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti je dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy.

Průkaz energetické náročnosti budovy hodnotí veškeré energie potřebné pro provoz budovy, tedy energie na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací a na osvětlení.

Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budovy

Každý vlastník budovy a bytové jednotky je povinen předložit průkaz energetické náročnosti v těchto případech:

 • Při výstavbě nových budov
 • Při větších změnách dokončených budov na více než 25% celkové obálky plochy budovy*
 • Od 1. ledna 2013: Při prodeji budovy nebo její části, při pronájmu celé budovy
 • Od 1. července 2013: Budovy užívané orgány veřejné moci (např. krajské, městské a obecní úřady, budovy Policie ČR, městské policie, hasičů, soudy) s celkovou energeticky vztažnou plochou (CEVP**) větší než 500 m2.
 • Od 1. ledna 2015: Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s CEVP větší než 1 500 m2.
 • Od 1. července 2015: Budovy užívané orgány veřejné moci s CEVP větší než 250 m2.
 • Od 1. ledna 2016: Při pronájmu ucelené části budovy (bytu, nebytového prostoru) včetně družstevních domů.

*Obálka budovy - Všechny části teplosměnných obvodových konstrukcí, kterými prochází tepelné toky. Nejedná se jen o hranici vnitřku budovy a exteriéru, ale i o konstrukci, která odděluje vnitřek od přilehlé zeminy nebo od – sice vnitřního, ale nevytápěného prostoru. 

**Celková energeticky vztažná plocha – zákonem je definována jako vnější půdorys všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, který je vymezen vnějším povrchy konstrukcí obálky budovy. 

Provozovatelé budov, využívaných pro účely školství, zdravotnictví, kultury, obchodu, sportu, ubytovacích a stravovacích služeb, zákaznických středisek odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy, telekomunikací a veřejné správy o celkové ploše nad 1 000 m2 jsou povinni umístit průkaz na veřejně přístupném místě v budově.

Výjimka, kdy není nutné zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti není povinný pro budovy s energeticky vztažnou plochou do 50 m2, objekty určené pro bohoslužby, kulturní památky, objekty pro rodinnou rekreaci a průmyslové a zemědělské budovy se spotřebou do 700 GJ za rok.

Obsah průkazu energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje protokol a grafické znázornění energetické náročnosti budovy (viz PENB protokol).
Klasifikace energetické náročnosti budovy je rozdělena do sedmi klasifikačních tříd A (mimořádně úsporná) až G (mimořádně nehospodárná).

Provozovatelé budov, využívaných pro účely školství, zdravotnictví, kultury, obchodu, sportu, ubytovacích a stravovacích služeb, zákaznických středisek odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy, telekomunikací a veřejné správy o celkové ploše nad 1 000 m2 jsou povinni umístit průkaz na veřejně přístupném místě v budově.

Platnost průkazu energetické náročnosti budovy

Platnost PENB je 10 let od jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy.

Zpracovatel průkazu energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy může zpracovávat pouze osoba definovaná zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů, § 10, což je energetický specialista nebo osoba autorizovaná podle zvláštního právního předpisu v oborech pozemní stavby, technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb.

Pokuta za absenci průkazu energetické náročnosti budovy

Za nedodržení zákona vlastníkům nemovitostí  hrozí pokuta od 50 000 do 100 000 korun, u právnických osob až 200 000 korun.

Cena za zpracování průkazu energetické náročnosti budovy

Cena za zpracování průkazu energetické náročnosti budovy je stanovena dle velikosti a členitosti budovy a také na úplnosti poskytnutých podkladů posuzované budovy.

Potřebné podklady pro zpracování PENB:

1. Stavební projektová dokumentace

 • Plán situace stavby
 • Technická zpráva
 • Půdorysy
 • Řezy
 • Pohledy
 • Skladba podlah, stěn, stropních a střešních konstrukcí
 • Typy oken a dveří

2. Dokumentace technického zařízení v budově

 • Způsob vytápění a ohřev TV, vč. hlavních technických parametrů (použité palivo, výkony a příkony zdroje tepla, objem případných zásobníků)

V případě, že není k dispozici kompletní projektová dokumentace, bude nutné provést průzkum objektu a zjednodušené zaměření.

Kvalita vypracování průkazu energetické náročnosti budovy

Klademe důraz na kvalitně a objektivně zpracovaný PENB, proto vždy provádíme osobní návštěvu stávající nemovitosti, abychom posoudili její skutečný stav.