Úvodní stránka » Služby » Stavební fyzika

Stavební fyzika

Stavební fyzika

  • Výpočty tepelné stability místnosti, dynamický simulační model dle ČSN EN ISO 13792. Pro objekty pro bydlení a občanské stavby je nejvyšší přípustná hodnota 27°. Splnění této podmínky je povinností pro každou nově budovanou a v některých případech i rekonstruovanou stavbu
  • Výpočty poklesu dotykové teploty podlahové konstrukce dle ČSN 73 05-040-2
  • Výpočty lineárních i bodových tepelných mostů včetně grafického zobrazení stanovení oblasti kondenzace za pomoci specializovaného softwaru