Úvodní stránka » Služby » Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám

Poradenství v oblasti dotací

Zajistíme Vám kompletní servis (zpracování energetického hodnocení, projektové dokumentace a podání žádosti) pro získání dotace z NZÚ.

Pro více informací k programu Nová zelená úsporám klikněte zde.

Program Nová zelená úsporám se zaměřuje na snižování energetické náročnosti obytných budov (zateplení), výstavbu či nákup domů s velmi nízkou energetickou náročností, šetrné způsoby vytápění, obnovitelné zdroje energie a nově i adaptační a mitigační opatření v reakci na změnu klimatu.

Program podporuje

 • Renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří)
 • Stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy)
 • Nákup rodinných domů a bytů s velmi nízkou energetickou náročností
 • Solární termické a fotovoltaické systémy
 • Akumulační nádrže na zachytávání dešťové vody, využívání odpadní vody
 • Zelené střechy, venkovní stínicí techniku
 • Využívání tepla z odpadní vody, ohřev vody
 • Systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT)
 • Výměny neekologických zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle či lokální zdroje na biomasu, plynové kondenzační kotle
 • Pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla
 • Výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích u bytových domů

Výše podpory

V závislosti na energetické úspoře získáte až 50 % z celkových způsobilých výdajů 

Zahájení příjmu žádostí: 12. října 2021
Ukončení příjmu žádostí: průběžná výzva do  31. prosince 2030
Alokace finančních prostředků: 35 miliard Kč