Úvodní stránka » Aktuality » Energetické úspory v bytových domech IROP

Zpracováváme energetické výpočty pro dotační program IROP výzva č. 16 - Energetické úspory v bytových domech, výzva je platná k 30.11.2016. http://stavba.tzb-info.cz/regenerace-domu/13746-dotace-na-energeticke-uspory-v-bytovych-domech-mimo-uzemi-prahy
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-16-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech