Úvodní stránka » Aktuality » Vyhlášení dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji

Dne 18. 9. 2017 bude Zastupitelstvo Olomouckého kraje projednávat podmínky dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II. V případě jeho schválení bude dne 19. 9. 2017 dotační program vyhlášen. Veškerá dokumentace bude vyvěšena na úřední desce a také zveřejněna na webových stránkách https://www.kr-olomoucky.cz/kotlikove-dotace-v-olomouckem-kraji-ii-2017-2020-cl-3989.html včetně formuláře žádosti a jejích příloh.

Příjem žádostí je plánován od 24. 10. 2017 od 10:00 hod. do 30. 11. 2017 do 12:00 hod.

https://www.kr-olomoucky.cz/vyhlaseni-dotacniho-programu-kotlikove-dotace-v-olomouckem-kraji-ii-aktuality-7099.html